Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Tân Châu thông báo tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2020 như sau

Đính kèm thông báo