NHẬN QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 29/01/2021 (thứ sáu), tất cả các thí sinh trúng tuyển viên chức năm học 2020 - 2021, có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để nghe sinh hoạt và nhận quyết định phân công về các đơn vị trường./.

                                                                     

 

    PHÒNG GDĐT THỊ XÃ TÂN CHÂU

Đính kèm danh sách