Ngày 29/3/2019, Hội đồng Đội thị xã Tân Châu tổ chức tập huấn kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp tình huống khẩn cấp cho gần 200 em học sinh và phụ trách Đội trên địa bàn thị xã. Đồng thời, Hội đồng Đội thị xã đã trao tặng Công trình măng non "Góc học tập vì bạn nghèo" cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Liên Đội trường Tiểu học A Vĩnh Hòa và cũng đã vận động trao tặng 01 tủ sách hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trường Tiểu học A Vĩnh Hòa.