Trao tặng 87 phần quà tiếp bước đến trường năm học 2019-2020.

Sáng ngày 29/8/2019, Hội Khuyến học xã Vĩnh Hòa phối hợp với Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa tổ chức trao quà tiếp bước đến trường năm học 2019-2020 cho 87 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa.
Theo đó, mỗi em được nhận một phần quà gồm: tập, viết, đồng phục, tổng trị giá cho đợt phát quà trên 14 triệu đồng, trong đó Hội Khuyến học thị xã Tân Châu hỗ trợ 2.250.000 đồng, phần còn lại do Hội Khuyến học xã Vĩnh Hòa đóng góp.
Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, góp phần đưa hoạt động vì sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày một phát triển