Ngày 20/4/2019, hưởng ứng ngày sách Việt Nam; tuyên dương gương người tốt việc tốt và học sinh khó khăn nhưng vượt khó học tốt, Liên đội TH A Vĩnh Hòa đã xét chọn và trao tặng 2 góc học tập cho 2 em Bùi Thị Hồng Nhung và Trần Thị Huỳnh Như. Hai em cùng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng đã vượt khó học tập tốt và là 2 tấm gương tiêu biểu về nhặt của rơi trả lại cho người bị mất.

Trong hình ảnh có thá» có: 2 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng

Trong hình ảnh có thá» có: 4 ngÆ°á»i, bao gá»m Sang Ngo Hoang, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng

Trong hình ảnh có thá» có: 5 ngÆ°á»i, bao gá»m Sang Ngo Hoang, má»i ngÆ°á»i Äang cÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng và giày